Danışmanlar


 2020-21 AKADEMİK YILI PROGRAM ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI

Programın Adı

Sınıfı

Danışman Adı ve Soyadı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

1

Öğr. Gör. Tuncay ULUYURT

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

Öğr. Gör. Ela OĞAN 
Dış Ticaret

1

Öğr. Gör. İpek KURT

Dış Ticaret

2

Öğr. Gör. Metin ÖZKUL

Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AYDIN

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

Öğr. Gör. Dr. Burcu KIVILCIM

Spor Yönetimi 1

Öğr. Gör. Fatih Mehmet PARLAR 

Spor Yönetimi

2

Öğr. Gör. Erdoğan EKİNCİ