Danışmanlar


 2021-22 AKADEMİK YILI PROGRAM ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI

Programın Adı

Sınıfı

Danışman Adı ve Soyadı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

1

Öğr. Gör. Ela OĞAN

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

Dr. Öğr. Üyesi Saffet KARAYAMAN
Dış Ticaret

1

Öğr. Gör. Metin ÖZKUL

Dış Ticaret

2

Öğr. Gör. İpek KURT

Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

Dr. Öğr. Üyesi  Burcu KIVILCIM

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AYDIN

Spor Yönetimi 1

Öğr. Gör. Erdoğan EKİNCİ

Spor Yönetimi

2

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet PARLAR