Öğrenci Danışmanları


I. ÖĞRETİM PROGRAM DANIŞMANLARI 

Programın Adı

Sınıfı

Danışman Adı ve Soyadı

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

1

Öğr. Gör. Ela OĞAN 

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

Öğr. Gör. Rahime YÜCE

 Dış Ticaret

1

Öğr. Gör. Metin ÖZKUL

 Dış Ticaret

2

Öğr. Gör. Sonnur AKTAŞ GÜZEL

 Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2

Öğr. Gör. Ceyhun AKYOL

 Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

Öğr. Gör. Burcu KIVILCIM

 Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

Öğr. Gör. Ekrem AYDIN 

Spor Yönetimi 1

Öğr. Gör. Erdoğan EKİNCİ

Spor Yönetimi

2

Öğr. Gör. Fatih Mehmet PARLAR