Turizm ve Otel İşletmeciliği


 

 

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AYDIN
Süresi (Yıl)  2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı 30
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Turizm İşletmecisi
ÖSYM Puan Türü TYT
Ders Müfredatı

2019 ve sonrası, 2017 ve 2018, 2017 Öncesi

Amaç ve Hedef

Turizmin dünya, ülke ve bölgeler için önemi açıktır. Ülke ekonomisine olan katkısı nedeniyle, son yıllarda çok hızlı bir gelişme gösteren turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla, Otel İşletmeciliği ile ilgili dersler verilmektedir. Mezunlarımızın turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerde, gereken birimlerinde çalışabilme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır. Sahip oldukları bu bilgileri aktarabilecek ve hizmete dökebilecek, bütün bunları yabancılara aktarabilecek bilgi birikimine ve yabancı dile sahip olmaları, turizm tesislerinde yönetici konumunda çalışabilecek bilgi ve donatıya sahip olmaları, milli ve genel kültür sahibi olmaları konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Alanındaki güncel gelişmelere duyarlı olmaları ve değişikliklere entegre olmaları, girişimci, duyarlı, özgüvene sahip, olayları yorumlayabilen, ileri görüşlü ve paylaşımcı olmaları, sektörde aranan kişiler olmaları ve örnek teşkil etmeleri, çalışma hayatındaki problemleri çözebilme yeteneklerine sahip olmaları konularında öğrencilere katkıda bulunmaktır.                        

 

Çalışma Alanları

Turizm İşletmelerinde (konaklama, seyahat, yiyecek içecek, organizasyon firmaları, ulaştırma alanında faaliyet yapan işletmeler vb.) istihdam alanları bulabilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Mezun olan öğrenciler, Açık öğretim fakültelerine ve DGS sınavında başarılı olunması durumda örgün öğretim veren eğitim kurumlarında lisans eğitimine tamamlayabilirler.

 

Akademik Personel
Mustafa ÖZDEMİR, Öğretim Görevlisi
Burcu KIVILCIM, Öğretim Görevlisi, Dr 
Ekrem AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Semih ÇALIŞKAN, Öğretim Görevlisi