Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı


 

 

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Tuncay ULUYURT
Süresi (Yıl)  2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı 25
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Yönetici Asistanı
YKS Puan Türü TYT
Ders Müfredatı

2018 ve öncesi2019 ve sonrası

Amaç ve Hedef:

Bu programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine büro meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel sekreterlik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Bölümün temel amacı, mezunların özel sektör ve kamu kurumları bürolarında, istihdam edilme düzeylerine katkıda bulunmaktır.

Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları, eğitim-öğretim süreleri boyunca edindikleri mesleki ve kişisel becerileri doğrultusunda pek çok konuda faaliyet gösteren bürolarda yönetici asistanı veya büro yöneticisi olarak tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar doğrultusunda, lisans programlarına devam edebilirler. Mezun öğrencilerin isteğine bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen koşullara göre Açıköğretim Fakültesi'nden ve DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) başvurarak eğitimlerine devam edebilmektedirler.

 

Akademik Personel
Rahime YÜCE, Öğretim Görevlisi
Ela OĞAN, Öğretim Görevlisi