Program Bilgileri


Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

 2

İkinci Öğretim

Yok

Kontenjanı

45

Staj Durumu

Var

Mezuniyet Ünvanı

Spor Yönetimi Meslek Elemanı

ÖSYM Puan Türü

TYT

Amaç ve Hedef

Spor Yönetimi programının amacı, spor alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kurumlarında ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Bu amaç çerçevesinde öğrencilerimize aşağıda yer alan yeterliklerin kazandırılması hedflenmiştir.

  • Spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak bir problemin çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek çözüm önerileri geliştirebilmesi,
  • Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olabilmesi, 
  • İşlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmesi,
  • Spor yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olabilmek, uygulayabilmek ve bu faaliyetlerin değerlendirmesi, 
  • Spor yönetimi ile ilgili uygulama plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumlulukların farkına varabilmek,
  • Uygulayıcı olarak beceri kazanmak, kuramsal bilgiyi uygulama ve etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varabilmesi,
  • Spor Yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek ve uzmanlaşabilmek, spor yönetimi alanında yaratıcılık yeteneğinin farkına vararak bu yeteneği alanında kullanabilmek.

 

Kariyer Olanakları

Program mezunları; özel sektördeki spor işletmelerinde (Basın kuruluşları, spor merkezleri vb.), spor kulüplerinde, il ve ilçe belediyelerindeki farklı pozisyonlarda istihdam şansı bulabilmektediler. 

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavında (DGS) sınavında başarılı olunması durumda Spor Bilimleri Fakülteleri ya da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki Spor Yöneticiliği ya da Rekreasyon bölümlerine veya Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve Kamu Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.