Yönetim Kurulu


Doç. Dr. Üyesi Fikret SÖZBİLİR Yüksekokul Müdürü Başkan
Öğr. Gör. Mustafa ÖZDEMİR Müdür Yardımcısı Üye
Öğr. Gör. Fatih Mehmet PARLAR Müdür Yardımcısı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Cafer GENÇ Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUN Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Olgun CABRİ Öğretim Üyesi Üye
Şennur YILDIRIM Yüksekokul Sekreteri Raportör