Spor Yönetimi


 

Dili

Türkçe

Bölüm Başkanı (ya da eş değeri)

Öğr. Gör. Fatih Mehmet PARLAR

Süresi (Yıl)

 2

İkinci Öğretim

Yok

Kontenjanı

45

Staj Durumu

Var

Mezuniyet Ünvanı

Spor Yönetimi Meslek Elemanı

ÖSYM Puan Türü

TYT

Ders Müfredatı

2018 ve Öncesi, 2019 ve Sonrası

Amaç ve Hedef

Spor Yönetimi programının amacı, spor alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kurumlarında ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Bu amaç çerçevesinde öğrencilerimize kazandırılmasını hedeflediğimiz yeterliklerse;

  • Spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak bir problemin çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek çözüm önerileri geliştirebilmesi,
  • Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olabilmesi, 
  • İşlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmesi,
  • Spor yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olabilmek, uygulayabilmek ve bu faaliyetlerin değerlendirmesi, 
  • Spor yönetimi ile ilgili uygulama plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumlulukların farkına varabilmek,
  • Uygulayıcı olarak beceri kazanmak, kuramsal bilgiyi uygulama ve etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varabilmesi,
  • Spor Yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek ve uzmanlaşabilmek, spor yönetimi alanında yaratıcılık yeteneğinin farkına vararak bu yeteneği alanında kullanabilmek.

 

Çalışma Alanları

Spor Yönetimi programında, spor yönetimi konusunda çalışacak ara eleman yetiştirmek amacı ile eğitim verilir. Spor Yönetimi Programı öğrencileri Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, Girişimcilik ve Halkla İlişkiler dersleri yanında ağırlıklı olarak aldığı Spor Yönetimi ile ilgili dersleri nedeniyle il ve ilçe belediyeleri ile özel sektörde ara eleman olarak yetiştirilmektedir. Kamu ve özel sektörde Spor Yönetimine ilişkin konularda bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirilmesi planlanan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. 

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Programdan mezun olan öğrenciler, DGS sınavında başarılı olunması durumda Spor Bilimleri Fakülteleri ya da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki Spor Yöneticiliği ya da Rekreasyon bölümlerine veya Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve Kamu Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. 

 

Akademik Personel

Burak GÜVENMAN, Öğretim Görevlisi

Erdoğan EKİNCİ, Öğretim Görevlisi

Fatih Mehmet PARLAR, Öğretim Görevlisi